อุทยานแห่งชาติมาซาดา

อุทยานแห่งชาติมาซาดา (Masada National Park) ประเทศอิสราเอล

February 9, 2021 everywhere 0

Masada เป็นป้อมปราการโบราณในเขตทางตอนใต้ของอิสราเอลซึ่งตั้งอยู่บนที่ราบสูงหินที่โดดเดี่ยวคล้ายกับเมซา ตั้งอยู่บนขอบด้านตะวันออกของทะเลทรายยูเดียนสามารถมองเห็นทะเลเดดซีทางตะวันออกของ Arad ได้ 20 กม. เฮโรดมหาราชได้สร้างพระราชวังสองแห่งสำหรับพระองค์เองบนภูเขาและสร้างป้อมปราการมาซาดาระหว่าง 37 ถึง 31 ก่อนคริสตศักราช อุทยานแห่งชาติมาซาดา นี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผสมระหว่างประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม ตั้งอยู่บนที่ราบทางตะวันออกของทะเลทราย Judean และทะเล Dead Sea ซึ่งเป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมอย่างมากของประเทศอิสราเอล มีพระราชวังโบราณ (Herod the Great’s […]