อุทยานหินเขางู (Khao Ngu Stone Park)

May 4, 2021 everywhere 0

จากเหมืองหินปูนเก่าในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ ถูกปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและโบราณคดี ตั้งอยู่ในบริเวณสวนสาธารณะเขางู ตำบลเกาะพลับพลา ห่างจากตัวจังหวัดเพียง 8 กิโลเมตร สำหรับหินปูนที่เขางูเป็นหินปูนในยุคเพอร์เมียนที่มีอายุประมาณ 200 กว่าล้านปี เทือกเขาต่างๆที่อยู่รายล้อมมีความลดหลั่นกันคล้ายงูเลื้อย รอบๆ อุทยานมีหมู่ถ้ำเขางูซึ่งเป็นโบราณสถานมากมาย เช่น ถ้ำฤๅษี ถ้ำฝาโถ ถ้ำจีน และถ้ำจาม ในแต่ละถ้ำมีภาพสลักหินที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนามาตั้งแต่สมัยทวารวดี แต่ละถ้ำอยู่ไม่ไกลกัน ห่างจากถ้ำฤาษีไปทางตะวันตกราว 250 เมตร มีภาพสลักพระพุทธรูปปางลีลาแบบนูนต่ำขนาดใหญ่ วิหารบนยอดเขาเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาท […]