บางแสน

April 24, 2021 everywhere 0

แหล่งพักผ่อนหย่อนใจสุดคลาสสิกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งทุกวันหยุดจะคึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยว เนื่องจากเป็นชายหาดขนาดใหญ่ที่ใกล้กรุงเทพฯ สามารถเดินทางแบบไปเช้า-เย็นกลับได้สบาย ๆ หาดบางแสนมีความยาวต่อเนื่องกันถึง 4.5 กิโลเมตร โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ “หาดบางแสน” เป็นช่วงกลางของหาดและเป็นจุดที่นิยมลงเล่นน้ำกัน มีถนนตัดเลียบหาดเคียงคู่ไปกับทิวมะพร้าว ถัดเข้าไปมีร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก และที่พักเรียงรายอยู่จำนวนมาก