Pasang คาเฟ่เหล็กในท่ามกลางธรรมชาติพิสุทธิ์

ภาคเหนือของไทยนั้นไม่เคยขาดผู้คนจากต่างถิ่น ด้วยการเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวตากอากาศ “Pasang” คาเฟ่ชื่อเดียวกับที่ตั้งของหมู่บ้านป่าซางวิวัฒน์ อำเภอนางแล จังหวัดเชียงราย ก็เป็นอีกสถานที่ที่เปิดต้อนรับผู้คนแปลกหน้า แต่ในขณะเดียวกันก็เชื่อมโยงผู้คนในท้องถิ่นเข้าหากันด้วยรูปลักษณ์ของสถาปัตยกรรมเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน ที่ผสมผสานกับการใช้วัสดุท้องถิ่นได้อย่างเป็นมิตร

Pasang เป็นผลงานออกแบบโดย BodinChapa Architects ภายใต้บริบทของพื้นที่ปลูกสับปะรด ซึ่งนับเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของหมู่บ้านและผู้คนในละแวกนี้ ความสวยงามและสุขสงบของธรรมชาติเรียกได้ว่าเป็นจุดเด่นที่สำคัญที่สุดของสถานที่ การออกแบบอาคารให้กลมกลืนและเปิดรับสภาพแวดล้อม จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะช่วยให้คาเฟ่ที่เกิดขึ้นใหม่ช่วยดึงศักยภาพและสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับบริบทให้สวยงามลงตัว

ในด้านการวางผัง เราจะพบว่าแทบทั้งหมดภายในคาเฟ่เป็นพื้นที่โล่ง ใช้การจัดวางเฟอร์นิเจอร์เพื่อสร้างขอบเขตการใช้งานพื้นที่ภายใน โดยตัวอาคารเป็นอาคารสองชั้น หลังคาจั่ว ขนาดและหน้าตาคล้ายบ้านในชนบทของไทยที่ทุกคนต่างคุ้นตา แต่การเลือกใช้องค์ประกอบในการออกแบบและการจัดสรรพื้นที่ใช้งานนั้นมีความร่วมสมัย โดยแบ่งเป็นพื้นที่นั่ง บาร์กาแฟและครัวที่ชั้นหนึ่ง และมีส่วนที่นั่งเพิ่มเติม รวมถึงส่วนกั้นเป็นห้องประชุมบนชั้นสอง

โดยการออกแบบพื้นที่ใช้งานภายในนั้นเน้นการระบายอากาศเป็นสำคัญ ดังจะเห็นได้จากการที่สถาปนิกออกแบบให้ผนังตามยาวเกือบทั้งหมดของอาคารเป็นผนังบานเกล็ดไม้สลับบานเกล็ดกระจก ช่วยนำแสงและอากาศเข้าสู่ภายในตัวอาคารอย่างเต็มที่ ซึ่งในแง่หนึ่ง การใช้บานเกล็ดที่เป็นส่วนประกอบที่คุ้นเคยในบ้านทั่วไปมาประยุกต์ใช้ ก็เป็นวิธีการออกแบบที่มอบภาพลักษณ์ใหม่ๆ ให้กับส่วนประกอบที่อาจถูกมองข้ามให้ดูมีชีวิตชีวามากขึ้น

นอกจากนั้น การใช้บานเกล็ด ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่มีความเป็นระบบโมดูลาร์ คือมีขนาดที่แน่นอน และใช้ประกอบต่อกันไปได้เรื่อยๆ ก็ยังเป็นแนวคิดที่ช่วยในเรื่องความง่ายของการก่อสร้าง เพิ่มความรวดเร็วในการก่อสร้างโดยรวม ซึ่งนำไปสู่การประหยัดงบประมาณการก่อสร้างให้กับอาคารในภาพรวมโดยที่สุด
โดยการใช้บานเกล็ดยังสอดคล้องกับการใช้เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนเป็นโครงสร้างหลักของอาคาร ซึ่งนอกจากจะใช้ก่อสร้างได้ง่าย รวดเร็ว ด้วยการเป็นวัสดุที่มีมาตรฐานเนื่องจากผลิตสำเร็จจากโรงงาน ทำให้โครงสร้างเหล็กรูปพรรณรีดร้อนสามารถขนส่งได้ง่ายและเป็นระบบกว่าโครงสร้างในระบบอื่น โดยเฉพาะการใช้กับอาคารที่ตั้งอยู่ในที่ไกล ที่อาจไม่สะดวกในการเข้าถึง ซึ่งหากได้รับการออกแบบและวางแผนมาเป็นอย่างดีแล้ว ก็จะทำให้การดำเนินการก่อสร้างนั้นสะดวกและรวดเร็ว รวมถึงประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าการก่อสร้างในระบบอื่น
ดังจะเห็นได้จากคาเฟ่ Pasang ที่เลือกใช้เป็น โครงสร้างเหล็กรูปพรรณรีดร้อนที่สามารถผสมผสานกับวัสดุท้องถิ่นได้อย่างน่าสนใจ นอกจากจะช่วยให้ดูกลมกลืนกับที่ตั้ง ความโปร่งเบาและการก่อสร้างที่กระทบกับสภาพที่ตั้งน้อยของโครงสร้างเหล็กรูปพรรณรีดร้อน ซึ่งสามารถรักษาสภาพแวดล้อมอันพิสุทธิ์ให้สวยงามดังเดิมได้อีกด้วย