อุทยานแห่งชาติมาซาดา (Masada National Park) ประเทศอิสราเอล

อุทยานแห่งชาติมาซาดา

Masada เป็นป้อมปราการโบราณในเขตทางตอนใต้ของอิสราเอลซึ่งตั้งอยู่บนที่ราบสูงหินที่โดดเดี่ยวคล้ายกับเมซา ตั้งอยู่บนขอบด้านตะวันออกของทะเลทรายยูเดียนสามารถมองเห็นทะเลเดดซีทางตะวันออกของ Arad ได้ 20 กม. เฮโรดมหาราชได้สร้างพระราชวังสองแห่งสำหรับพระองค์เองบนภูเขาและสร้างป้อมปราการมาซาดาระหว่าง 37 ถึง 31 ก่อนคริสตศักราช

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ อุทยานแห่งชาติมาซาดา (Masada National Park) ประเทศอิสราเอล

อุทยานแห่งชาติมาซาดา นี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผสมระหว่างประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม ตั้งอยู่บนที่ราบทางตะวันออกของทะเลทราย Judean และทะเล Dead Sea ซึ่งเป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมอย่างมากของประเทศอิสราเอล

มีพระราชวังโบราณ (Herod the Great’s palaces) อยู่ด้านใน และเป็นสถานที่ฆ่าตัวตายหมู่ของกบฏชาวยิวจากการล้อมจับของทหารโรมัน เพื่อประกาศชัยชนะ และศักดิ์ศรี ทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นอีกแห่งที่มีมนต์ขลังจวบจนถึงปัจจุบัน

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ อุทยานแห่งชาติมาซาดา (Masada National Park) ประเทศอิสราเอล
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ อุทยานแห่งชาติมาซาดา (Masada National Park) ประเทศอิสราเอล