หินช้างสี

หินช้างสี เป็นประติมากรรมทางธรรมชาติที่วิจิตรตระการตา ซึ่งธรรมชาติได้ปรุงแต่งผืนป่าอันเขียวขจีแทรกอยู่กับกลุ่มหินทรายขนาดใหญ่รูปร่างแปลกตา ประวัติความเป็นมาของหินช้างสี แต่เดิมพื้นที่ป่าแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์ มีช้างป่าและสัตว์ป่านานาชนิดอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก โดยพบโป่งดินที่มีรอยแทะกินของสัตว์ และที่บริเวณโขดหินที่มีรอยแทะกินของสัตว์มีร่องรอยโคลนดินและขนช้าง ที่เกิดจากการเสียดสีผิวหนังของช้างป่า เป็นที่มาของชื่อ หินช้างสี มาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจในบริเวณนี้ ได้แก่ กลุ่มหินช้างสี จุดชมวิวหินหัวกะโหลก โป่งธรรมชาติ น้ำในโพรงหิน และภาพเขียนสีสลักก่อนประวัติศาสตร์ คาสิโนออนไลน์

แหล่งท่องเที่ยว : หินช้างสีเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเชิงอนุรักษ์ ที่ตั้ง ตั้งอยู่ใน พื้นที่เทือกเขาภูพานคำ อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำพอง มีโขดหินก้อนหิน ขนาดใหญ่รูปทรงแปลง ๆ ผาหินมีภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ ซึ่งกรมศิลปากร ได้มาสำรวจแล้วบริเวณโดยรอบมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม สามารถชมอ่างเก็บน้ำ เขื่อนอุบลรัตน์ และทิวทัศน์นครขอนแก่นอย่างประทับใจ อุทยานแห่งชาติน้ำ พอง ตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.โคกงาม อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำพองขึ้นไป การเดินทางโดยรถระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตรสำหรับสถานที่อื่น ๆ ก็อยู่ห่างจากบริเวณหินช้างสีลงมาประมาณ 3-4 กิโลเมตรจะพบพลาญชาด หรือลานชาด ที่มีลักษณะเป็นลานหินกว้าง มีพันธุ์ไม้พื้นบ้านที่เรียกว่าต้นชาดขึ้นอยู่ จากจุดนี้สามารถมองเห็นผืนป่าของอุทยานแห่งชาติน้ำพองได้อย่างสวยงาม และยังมี “คำโพน” ที่เป็นบ่อหินกลมคล้ายปล่องภูเขาไฟเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 5 เมตรลึก 1.5 เมตรสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นปล่องภูเขาไฟเดิม หรือเกิดจากอุกกาบาต และเมื่อห่างจากหินช้างสีไปทางทิศเหนือประมาณ 2-3 กิโลเมตรจะมีผาสวรรค์ ที่เป็นหน้าผายื่นออกไปทางทิศเหนือและทิศตะวันตก ซึ่งการเดินเท้าเข้าไปค่อนข้างลำบาก แต่เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบการผจญภัย สนใจลองไปเที่ยวชมกันได้ทุกวันยามบ่ายวันอาทิตย์ในเดือนกรกฎาคม เราเกิดความรู้สึกอยากนั่งรถเล่นชมวิวทิวทัศน์ของอุทยานแห่งชาติน้ำพอง นึกขึ้นได้ว่ายังมีอีกที่หนึ่งที่มีความน่าสนใจและชื่อที่เรียกขานถึง ณ สถานที่นั้นก็แปลกหูยิ่งนักจึงอยากจะไปพิสูจน์ชื่นชมด้วยตนเอง การเดินทางไม่ยากลำบากเลย ถนนหนทางสะดวก ณ สถานที่เรากำลังจะไปถึงก็คือ หินช้างสี เล่าเรื่องไม่เก่งขอบรรยายด้วยภาพแล้วกัน คงบอกได้ว่าการไปครั้งนี้ได้พบความงามทางธรรมชาติที่น่าประทับใจมากหินช้างสีเกิดจากกลุ่มหินขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนสันเขาป่าโสกแต้เหนือที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำพองขึ้นไป เป็น จุดชมวิวยามเช้า – เย็น ที่พระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก ที่สวยงามที่สุดของน้ำพอง เหตุที่ชื่อ “ หินช้างสี” เนื่องจากในครั้งอดีตมีช้างป่ามาใช้ลำตัวสีกับก้อนหินขนาดใหญ่และทิ้งร่องรอยของดินติดไว้ ด้านบนของจุดชมวิวหินช้างสี เป็นลานหินกว้างขนาดใหญ่

จุดสูงสุดมีก้อนหินสัณฐานคล้ายหัวกะโหลกตั้งโดดเดี่ยว ด้านบนลานหินสามารถมองเห็นทัศนียภาพได้โดยรอบ ทั้งทางด้านทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก ที่ถูกปูพรมด้วยผืนป่าอันเขียวขจี สามารถมองเห็นตัวเมืองขอนแก่นที่อยู่ไกลลิบๆ ออกไปส่วนด้านทิศตะวันตกจะพบกับทัศนียภาพของธรรมชาติอันงดงาม ความกว้างใหญ่ของอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์จนสุดสายตาที่เทือกเขาภูเวียงและภูเก้า บริเวณนี้จึงเหมาะสำหรับการตั้งแคมป์ค้างแรมของนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบและต้องการสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้บริเวณหินช้างสียังพบ ภาพเขียนเรขาคณิต อันเป็นร่องรอยของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์อีกด้วย