ฟลอร่าพาร์ค วังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมา

 

Flora Park (ฟลอร่าพาร์ค) สวนแสดงไม้ดอกไม้ประดับยอดฮิต ณ วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา สวนดอกไม้ในเมืองไทยที่คนนิยมไปท่องเที่ยวมากที่สุด นอกจากเราจะได้สัมผัสธรรมชาติ ความความสวยงามของดอกไม้นานพันธุ์แล้ว ที่นี่ยังทำเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังจำหน่ายสินค้า OTOP ประจำจังหวัดด้วย

อ่านเพิ่มเติม : ชวนเที่ยว “Flora Park”(ฟลอร่าพาร์ค) ชมดอกไม้สวย สูดโอโซนวังน้ำเขียว

ที่ตั้ง : 119 หมุ่ 5 ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 30370
เปิดบริการทุกวัน : เวลา 08.00-18.00 น.
ค่าตั๋วเข้าชมฟลอร่าพาร์ค

วันจันทร์-ศุกร์ : ผู้ใหญ่ / เด็กสูงเกิน 145 ซม. ราคาท่านละ 120 บาท
วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ : ผู้ใหญ่ / เด็กสูงเกิน 145 ซม. ราคาท่านละ 150 บาท
เด็ก สูง 90-145 ซม. ราคาท่านละ 50 บาท
ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ราคาท่านละ 50 บาท