ปลูกป่าคืนความสมดุลให้แก่ธรรมชาติ

ข้าราชการและประชาชนในจังหวัดกระบี่ ร่วมกันปลูกต้นพะยูง 220 ต้นเฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จย่า” เนื่องในวันรักต้นไม้ของชาติ

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 น. นายบุญสืบ สมัครราช ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขาจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 2 กองพลนาวิกโยธิน เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองกระบี่ เจ้าหน้าที่สำนักบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ 12 สาขาจังหวัดกระบี่ 100 นาย ร่วมกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2557 โดยปลูกต้นพะยูง 220 ต้น ทั้งตัดหญ้า ลิดกิ่ง ใส่ปุ๋ย ในพื้นที่ที่ได้ปลูกต้นไม้ไว้ตามโครงการต่างๆ ให้สามารถเจริญเติบโตได้ดีและรวดเร็ว ในพื้นที่ 10 ไร่ เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าในช่องฝั่งตะวันตกถนนสายสาม หมู่ที่ 2 ตำบลทับปริก อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ findingbeautyeverywhere

โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชสักการะแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาต้นไม้เป็นอย่างยิ่ง เป็นการฟื้นฟูคืนความสมดุลให้แก่ธรรมชาติ สามารถเอื้อประโยชน์ในการดำรงชีวิตของมนุษย์ เป็นแหล่งน้ำ แหล่งอาหาร ยารักษาโรค แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ อีกทั้งช่วยบรรเทาภัยพิบัติต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งถือเป็นงานในหน้าที่เป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ที่มีค่า เป็นกุศลแก่ตนเองและผู้อื่น

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 14 ตุลาคม 2533 กำหนดให้วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้เป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ได้มีโอกาสร่วมแรงร่วมใจแสดงออกถึงความรักความสามัคคี โดยการบำรุงรักษาต้นไม้ในพื้นที่ที่ได้ปลูกต้นไม้ไว้ตามโครงการต่างๆ เพื่อถวายเป็นพระราชสักการะแด่สมเด็จย่า ที่ทรงให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาต้นไม้ ตลอดจนการรักษาความสมดุลของธรรมชาติเป็นอย่างยิ่ง regalosdemiparati